ADO - Administracja Danymi Osobowymi 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób, których są Państwo opiekunami prawnymi jest BioBart Bartłomiej Pawlaczyk, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-555, przy ul. Krynickiej 78/22, NIP: 899-245-39-20, zwany dalej Administratorem. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b” i „c” RODO. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania uzgodnionych usług z Administratorem, w szczególności do dokonywania czynności związanych odpowiedziami na zapytania poprzez formularze kontaktowe na niniejszej stronie, zapytania zadawane bezpośrednio na adres email kontakt@zdroweoddychanie.pl, czy też telefonicznie oraz w związku ze świadczeniem oferowanych usług, w tym konsultacji, warsztatów i obsłudze po nich oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów, zapewnienia serwisu po wykonaniu usługi lub sprzedaży produktu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (np. pracownikowi rejestracji umawiającego wizyty itp.) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem np. firma obsługująca skrzynkę e-mail tj., z której jest wysyłana i odbierana oraz gdzie jest przechowywana korespondencja elektroniczna. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na profilowaniu. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Pełna treść RODO znajduje się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/

Administracja Danymi Osobowymi (ADO)

Copyright ©2019 ZdroweOddychanie.pl, All Rights Reserved.
kontakt@zdroweoddychanie.pl
+48 727 902 894
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem